نیروی انسانی

در آرمان سرپناه نوین آسا مهم ترین مطلب در بحث مهارت های انسانی، استعداد نفوذ در دیگران و رهبری صحیح انسان ها و ایجاد زمینه سازی است تا آنها بتوانند توانایی های خود را به کار گیرند. شرکت آرمان سرپناه نوین آسا برای آنکه بخواهد در صحنه رقابت جهانی به بهره وری مناسب و مطلوب و مزیت رقابتی دست پیدا کند به بهره وری سرمایه انسانی توجه اساسی دارد.

بهره وری در اندیشه و فکر سرمایه های انسانی، خمیرمایه بهره وری سازمانی است. در صورتی که سرمایه های انسانی به خوبی توسعه یابند و به گونه ای مناسب به کار گرفته شوند، بهره وری سازمانی تضمین می شود.

 

پرسنل کلیدی :

مدیر دپارتمان برق : پیمان عابدینی – کارشناسی برق قدرت 

مدیر دپارتمان عمران و معماری : سید صابر شبیری معالي– کارشناسی معماری

مدیر طراحی : هانی پیله ور– کارشناسی ارشد برق ( با 19 سال سابقه کار ) 

سرپرست دفتر فنی : سعید علیدوستی پور – کارشناسی برق ( با 10 سال سابقه کار )

سرپرست کارگاه : حسین اروجی – کاردان تاسیسات ( با 21 سال سابقه کار)

مدیر اجرایی : امیر محمدی – کاردان فنی ( با 13 سال سابقه کار )

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه : محدثه ملااسدالله – کارشناس ارشد مدیریت پروژه ( با 7 سال سابقه کار )

مدیر مالی : احمد بهرامی – لیسانس حسابداری ( با 18 سال سابقه کار )

مدیر اداری : مینا نقاش دزفولی – لیسانس حقوق ( با 5 سال سابقه کار )

مدیر ایمنی و بهداشت : علی مددی – کارشناس ایمنی ( با 6 سال سابقه کار )

دپارتمان طراحی : تیم طراحی این شرکت متشکل از مهندسین با تجربه بصورت پاره وقت یا تمام وقت با توجه به نیاز پروژه ها همکاری می نمایند. که عموما بعد از بررسی و نیاز سنجی هر پروژه تیم مخصوص آن پروژه شکل میگیرد