تاسیسات برق برج ساعی هلدینگ گلرنگ (ساختمان مرکزی)

اطلاعات پروژه


  • تاریخ ساخت و ساز

    1395


  • موضوع

    تاسیسات برق

شرح پروژه

پروژه برج ساعی واقع در بلوار ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی تهران یکی از برج‌هایی است که با ترکیب زیبایی خاص و استفاده از روشها و مصالح نوین این برج را به یکی از خاص ترین پروژه های اداری کشور تبدیل کرده است. نگاه به جزئیات مهندسی و اجرایی در این پروژه علاوه بر زیبایی کارکردی مفید و ارزشمند را به این برج ارائه می‌دهد.

خدمات مهندسی ارائه شده با درنظر گرفتن شرایط خاص و حساس و الزامات اجرایی در این برج زیبای اداری خاص به کارفرما محترم با استقبال روبه رو گردید.

این شرکت موفق گردید تا پایان این پروژه شاخص همراه کارفرمای محترم بوده و به عنوان یکی از بهترین پیمانکاران تخصصی این پروژه انتخاب گردیده و به دلیل وجود در وندور این هلدینگ بزرگ بعد از اتمام این پروژه نیز چندین پروژه دیگر نیز با همکاری کارفرمای محترم به این شرکت سپرده شد.